Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

對諮詢文件的回應 ( 2010年11月)

有關建議更改交易時間的諮詢文件

香港交易所參與者 (73)
1 ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited (回應意見以英文撰寫) 
2 Bluefin HK Limited (回應意見以英文撰寫) 
3 耀才證券國際(香港)有限公司
4 時富證券有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
5 恒豐證券有限公司
6 佐雄證券有限公司
7 F. R. Zimmern Limited (回應意見以英文撰寫) 
8 協興股票有限公司
9 香港宏僑投資有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
10 一通投資者有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
11 J. P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited (回應意見以英文撰寫) 
12 加褔證券有限公司
13 劉氏證券有限公司
14 新際金融香港有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
15 Nomura Securities (Hong Kong) Limited (回應意見以英文撰寫) 
16 法國興業證券(香港)有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
17 大福證券有限公司 (現為海通國際證券有限公司) (回應意見以英文撰寫) 
18 康州證券有限公司
19 嘉裕證券有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
20 匯金(證券)有限公司
21 滙達證券有限公司
22 環球證券有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
下列香港交易所參與者要求以不具名方式公開其意見
23 香港交易所參與者 1 (回應意見以英文撰寫) 
24 香港交易所參與者 2 (回應意見以英文撰寫) 
25 香港交易所參與者 3
26 香港交易所參與者 4 (回應意見以英文撰寫) 
27 香港交易所參與者 5 (回應意見以英文撰寫) 
28 香港交易所參與者 6 (回應意見以英文撰寫) 
29 香港交易所參與者 7 (回應意見以英文撰寫) 
30 香港交易所參與者 8
31 香港交易所參與者 9 (回應意見以英文撰寫) 
32 香港交易所參與者 10
33 香港交易所參與者 11 (回應意見以英文撰寫) 
34 香港交易所參與者 12 (回應意見以英文撰寫) 
35 香港交易所參與者 13 (回應意見以英文撰寫) 
36 香港交易所參與者 14 (回應意見以英文撰寫) 
37 香港交易所參與者 15
38 香港交易所參與者 16 (回應意見以英文撰寫) 
39 香港交易所參與者 17 (回應意見以英文撰寫) 
40 香港交易所參與者 18
41 香港交易所參與者 19 (回應意見以英文撰寫) 
42 香港交易所參與者 20 (回應意見以英文撰寫)  
43 香港交易所參與者 21 (回應意見以英文撰寫) 
44 香港交易所參與者 22 (回應意見以英文撰寫) 
45 香港交易所參與者 23 (回應意見以英文撰寫)  
46 香港交易所參與者 24 (回應意見以英文撰寫) 
47 香港交易所參與者 25
48 香港交易所參與者 26 (回應意見以英文撰寫)  
49 香港交易所參與者 27 (回應意見以英文撰寫)  
50 香港交易所參與者 28
51 香港交易所參與者 29
52 香港交易所參與者 30
53 香港交易所參與者 31 (回應意見以英文撰寫)  
54 香港交易所參與者 32
55 香港交易所參與者 33
56 香港交易所參與者 34 (回應意見以英文撰寫)  
57 香港交易所參與者 35 (回應意見以英文撰寫)  
58 香港交易所參與者 36 (回應意見以英文撰寫) 
59 香港交易所參與者 37 (回應意見以英文撰寫) 
60 香港交易所參與者 38 (回應意見以英文撰寫) 
61 香港交易所參與者 39 (回應意見以英文撰寫) 
62 香港交易所參與者 40 (回應意見以英文撰寫) 
63 香港交易所參與者 41 (回應意見以英文撰寫) 
64 香港交易所參與者 42 (回應意見以英文撰寫) 
65 香港交易所參與者 43 (回應意見以英文撰寫) 
66 香港交易所參與者 44 (回應意見以英文撰寫) 
67 香港交易所參與者 45 (回應意見以英文撰寫) 
68 香港交易所參與者 46 (回應意見以英文撰寫) 
69 香港交易所參與者 47 (回應意見以英文撰寫) 
70 香港交易所參與者 48
71 香港交易所參與者 49 (回應意見以英文撰寫) 
72 香港交易所參與者 50
73 香港交易所參與者 51 (回應意見以英文撰寫) 


經紀業界組織 (7)
74 香港中資證券業協會
75 香港專業財經分析及評論家協會有限公司
76 香港證券及期貨專業總會
77 香港證券業協會有限公司
78 香港證券學會
79 證券商協會有限公司
80 香港網上經紀協會有限公司 (回應意見以英文撰寫)   


上市公司及其相關組織 (12)
81 時富金融服務集團有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
82 國泰航空有限公司 (回應意見以英文撰寫)  
83 時富投資集團有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
84 長江實業(集團)有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
85 中電控股有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
86 鷹君集團有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
87 香港飛機工程有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
88 渣打集團有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
89 太古股份有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
90 香港上市公司商會 (回應意見以英文撰寫) 
下列上市公司要求以不具名方式公開其意見
91 上市公司 1
92 上市公司 2 (回應意見以英文撰寫) 


專業團體及銀行業組織 (5)
93 香港會計師公會 (回應意見以英文撰寫) 
94 香港投資基金公會 (回應意見以英文撰寫) 
95 香港銀行公會 (回應意見以英文撰寫) 
96 香港特許秘書公會 (回應意見以英文撰寫) 
97 香港財經分析師學會 (回應意見以英文撰寫) 


其他機構 (4)
98 恒生指數有限公司 (回應意見以英文撰寫) 
99 善水政經研究協會  
100 Webb-site.com (回應意見以英文撰寫) 
下列其他機構要求以不具名方式公開其意見
101 其他機構 1


個人回應人士 (455)
102 Chan Kin Man
103 Chan Shing Choi
104 Chan Wai Nin
105 Charles Tsien
106 Cheng Wai Lam
107 Cheung Chun Pang
108 Cheung Kwok Ping
109 Cheung Wing Sing
110 Chu Kwong Yu
111 Chung Sau Lai
112 Doey Au Yeung
113 Esmond Chan (回應意見以英文撰寫) 
114 Frederick Chow (回應意見以英文撰寫) 
115 Hsu Tina (回應意見以英文撰寫) 
116 Hui Yau San
117 Kong Ka Fai
118 Kwok Kin To
119 Lam Ching Ho
120 Lau Kwok Leung
121 Lau Wing Hong
122 Leung Kit Man, Mike (回應意見以英文撰寫) 
123 Leung Tak Wing
124 Leung Wai
125 Leung Wai Hung
126 Li Kam Por
127 Linda Chang (回應意見以英文撰寫) 
128 Liu Wai Hung
129 Lui Yee Ying Candy
130 Luk Li Ying
131 Ma Christine Pamela
132 Ma Ka Lai
133 Ma Shing Yun
134 Yu Yin Chung
135 Ng Sau Po
136 Poon Chun Wing
137 Rex Chan
138 Sheung Li Cho
139 Simon Soo (回應意見以英文撰寫) 
140 Sit Kam Yin
141 Stephen Wong
142 Suen Chi Wai (回應意見以英文撰寫) 
143 Szeto King Choy
144 Terence Tsang
145 Teresa Chan
146 Tom Mau Chiu
147 Tsai Chiu Kwan
148 Wong Chuen Sek
149 Wong Kai Leung
150 Wong Kwok Keung
151 Wong Tin Fuk
152 Yam Jor Man
153 Yeung Tak Kuen
154 Yu Ngai Sang
155 Yu Wai Kei
156 Yuen Chi Kwong
157 Yuen Ka Fai
158 Yuen Yui Chi Peter (回應意見以英文撰寫) 
159 文琪容
160 王世俊
161 吳子偉
162 吳美蘭
163 吳德蓮
164 林小萍
165 郭家禮
166 陳以東
167 陳祈武
168 舒雅珍
169 馮宇漢
170 黃剴璇
171 孫百成
172 梁展勝
173 鄭潔儀
174 曹志明
175 許增順
下列個人回應人士要求以不具名方式公開其意見
176 個人 1
177 個人 2
178 個人 3
179 個人 4 (回應意見以英文撰寫) 
180 個人 5 (回應意見以英文撰寫) 
181 個人 6
182 個人 7
183 個人 8
184 個人 9
185 個人 10
186 個人 11
187 個人 12
188 個人 13
189 個人 14
190 個人 15
191 個人 16
192 個人 17
193 個人 18
194 個人 19
195 個人 20
196 個人 21 (回應意見以英文撰寫) 
197 個人 22
198 個人 23
199 個人 24
200 個人 25
201 個人 26
202 個人 27
203 個人 28
204 個人 29
205 個人 30 (回應意見以英文撰寫) 
206 個人 31
207 個人 32
208 個人 33
209 個人 34 (回應意見以英文撰寫)
210 個人 35 (回應意見以英文撰寫) 
211 個人 36
212 個人 37 (回應意見以英文撰寫)
213 個人 38
214 個人 39
215 個人 40
216 個人 41
217 個人 42
218 個人 43
219 個人 44
220 個人 45
221 個人 46
222 個人 47
223 個人 48
224 個人 49
225 個人 50
226 個人 51
227 個人 52
228 個人 53
229 個人 54
230 個人 55
231 個人 56
232 個人 57
233 個人 58
234 個人 59
235 個人 60
236 個人 61
237 個人 62
238 個人 63
239 個人 64
240 個人 65
241 個人 66
242 個人 67
243 個人 68
244 個人 69
245 個人 70
246 個人 71
247 個人 72 (回應意見以英文撰寫) 
248 個人 73 (回應意見以英文撰寫) 
249 個人 74 (回應意見以英文撰寫) 
250 個人 75
251 個人 76
252 個人 77
253 個人 78
254 個人 79 (回應意見以英文撰寫) 
255 個人 80
256 個人 81
257 個人 82
258 個人 83
259 個人 84
260 個人 85
261 個人 86
262 個人 87
263 個人 88
264 個人 89
265 個人 90
266 個人 91
267 個人 92
268 個人 93
269 個人 94
270 個人 95
271 個人 96
272 個人 97
273 個人 98
274 個人 99
275 個人 100
276 個人 101
277 個人 102
278 個人 103
279 個人 104
280 個人 105 
281 個人 106
282 個人 107
283 個人 108
284 個人 109
285 個人 110
286 個人 111
287 個人 112
288 個人 113
289 個人 114
290 個人 115
291 個人 116
292 個人 117
293 個人 118
294 個人 119 (回應意見以英文撰寫) 
295 個人 120
296 個人 121
297 個人 122
298 個人 123
299 個人 124
300 個人 125
301 個人 126
302 個人 127
303 個人 128
304 個人 129
305 個人 130
306 個人 131
307 個人 132
308 個人 133
309 個人 134
310 個人 135
311 個人 136
312 個人 137
313 個人 138 (回應意見以英文撰寫) 
314 個人 139 (回應意見以英文撰寫) 
315 個人 140
316 個人 141
317 個人 142
318 個人 143
319 個人 144
320 個人 145
321 個人 146
322 個人 147
323 個人 148
324 個人 149
325 個人 150
326 個人 151
327 個人 152
328 個人 153
329 個人 154
330 個人 155
331 個人 156
332 個人 157
333 個人 158
334 個人 159 (回應意見以英文撰寫) 
335 個人 160
336 個人 161
337 個人 162
338 個人 163
339 個人 164
340 個人 165
341 個人 166 (回應意見以英文撰寫) 
342 個人 167
343 個人 168
344 個人 169 (回應意見以英文撰寫) 
345 個人 170 (回應意見以英文撰寫) 
346 個人 171 (回應意見以英文撰寫) 
347 個人 172
348 個人 173
349 個人 174
350 個人 175
351 個人 176
352 個人 177
353 個人 178
354 個人 179
355 個人 180
356 個人 181
357 個人 182
358 個人 183
359 個人 184
360 個人 185
361 個人 186 (回應意見以英文撰寫) 
362 個人 187
363 個人 188 (回應意見以英文撰寫) 
364 個人 189 (回應意見以英文撰寫) 
365 個人 190 (回應意見以英文撰寫) 
366 個人 191
367 個人 192 (回應意見以英文撰寫) 
368 個人 193
369 個人 194
370 個人 195
371 個人 196
372 個人 197
373 個人 198 (回應意見以英文撰寫) 
374 個人 199
375 個人 200
376 個人 201
377 個人 202
378 個人 203
379 個人 204
380 個人 205
381 個人 206
382 個人 207
383 個人 208
384 個人 209
385 個人 210
386 個人 211
387 個人 212
388 個人 213
389 個人 214
390 個人 215
391 個人 216
392 個人 217
393 個人 218
394 個人 219
395 個人 220 (回應意見以英文撰寫) 
396 個人 221 (回應意見以英文撰寫) 
397 個人 222
398 個人 223
399 個人 224
400 個人 225
401 個人 226
402 個人 227
403 個人 228
404 個人 229
405 個人 230
406 個人 231 (回應意見以英文撰寫) 
407 個人 232
408 個人 233
409 個人 234
410 個人 235
411 個人 236 (回應意見以英文撰寫) 
412 個人 237 (回應意見以英文撰寫) 
413 個人 238
414 個人 239
415 個人 240
416 個人 241 (回應意見以英文撰寫) 
417 個人 242
418 個人 243
419 個人 244
420 個人 245
421 個人 246
422 個人 247
423 個人 248
424 個人 249
425 個人 250
426 個人 251
427 個人 252
428 個人 253
429 個人 254
430 個人 255
431 個人 256
432 個人 257
433 個人 258
434 個人 259
435 個人 260
436 個人 261
437 個人 262 (回應意見以英文撰寫) 
438 個人 263
439 個人 264
440 個人 265
441 個人 266
442 個人 267
443 個人 268
444 個人 269
445 個人 270
446 個人 271
447 個人 272
448 個人 273
449 個人 274
450 個人 275
451 個人 276
452 個人 277
453 個人 278
454 個人 279
455 個人 280
456 個人 281
457 個人 282
458 個人 283
459 個人 284
460 個人 285
461 個人 286
462 個人 287
463 個人 288
464 個人 289
465 個人 290
466 個人 291 (回應意見以英文撰寫) 
467 個人 292
468 個人 293
469 個人 294
470 個人 295
471 個人 296
472 個人 297
473 個人 298
474 個人 299
475 個人 300
476 個人 301
477 個人 302
478 個人 303
479 個人 304
480 個人 305
481 個人 306
482 個人 307
483 個人 308
484 個人 309
485 個人 310
486 個人 311
487 個人 312
488 個人 313
489 個人 314
490 個人 315
491 個人 316
492 個人 317
493 個人 318
494 個人 319
495 個人 320
496 個人 321
497 個人 322
498 個人 323
499 個人 324
500 個人 325
501 個人 326
502 個人 327
503 個人 328
504 個人 329
505 個人 330
506 個人 331
507 個人 332
508 個人 333
509 個人 334
510 個人 335
511 個人 336
512 個人 337
513 個人 338
514 個人 339
515 個人 340
516 個人 341
517 個人 342
518 個人 343
519 個人 344
520 個人 345
521 個人 346
522 個人 347
523 個人 348
524 個人 349
525 個人 350
526 個人 351
527 個人 352
528 個人 353
529 個人 354
530 個人 355
531 個人 356
532 個人 357
533 個人 358
534 個人 359
535 個人 360
536 個人 361
537 個人 362
538 個人 363
539 個人 364
540 個人 365
541 個人 366
542 個人 367
543 個人 368
544 個人 369
545 個人 370
546 個人 371
547 個人 372
548 個人 373
549 個人 374
550 個人 375
551 個人 376
552 個人 377
553 個人 378 (回應意見以英文撰寫) 
554 個人 379 (回應意見以英文撰寫) 
555 個人 380
556 個人 381更新日期 2010年11月23日