Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

證券產品結算,交收及存管 (CCASS/CCMS)

證券及衍生產品市場綜合網絡(SDNet) 是支援香港交易所旗下證券及衍生產品交易、結算、交收及市場數據服務的綜合「光纖以太網」網絡基礎設施。

SDNet/1於2005年首先推出,2012年升級為SDNet/2。SDNet/2 的設計具備高度復原能力、提供更高的頻寬選擇及縮短網絡往返時延。SDNet/2由多家網絡商(認可供應商)支援 。

SDNet/2價格資料/技術規格/服務水平 (只提供英文版本)

SDNet/2安裝指引(只提供英文版本)

. 訂購、 賬單和一般查詢


HKT             
HKBNES         
電話: 2888-2929 或有關客戶經理
 
2112-9000 (訂購)

121-388 (賬單和一般查詢)

服務時間:

星期一至五: 9:00 – 18:00

星期六: 9:00 – 13:00 

(公眾假期除外)             

星期一至五: 9:00 – 18:00

星期六: 9:00 – 13:00

(公眾假期除外)

電郵: sdnet@pccw.com

電子郵件發送給專門的客戶經理     

sdnet@hkbn.com.hk

. 24小時技術支援 /故障報告


HKT             
HKBNES          
電話: 2888-8808
 
121-388
電郵: sdnet_support@pccw.com
 
sdnet_support@hkbn.com.hk

香港交易所技術支援

電郵: sdnet@hkex.com.hk


更新日期 2021年12月2日