Market Turnover
-


-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加載中

市場波動調節機制(市調機制)證券

 
生效日期 更新日期 股份名單 備註
05/09/2023 01/09/2023 下載XLS/下載CSV (生效日期更新)
加入: 22
更改觸發門檻: 15
刪除: 27
 04/09/2023 28/08/2023 下載XLS/下載CSV 加入: 22
更改觸發門檻: 15
刪除: 27
25/08/2023 21/08/2023 下載XLS/下載CSV 刪除: 1
01/08/2023 25/07/2023
下載XLS/下載CSV 刪除: 1
11/07/2023 04/07/2023 下載XLS/下載CSV 刪除: 5
19/06/2023 13/06/2023 下載XLS/下載CSV 加入: 24
更改名稱: 1
14/06/2023 13/06/2023  下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
05/06/2023 29/05/2023 下載XLS/下載CSV 加入: 1
18/05/2023 17/05/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
12/05/2023 11/05/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
02/05/2023 28/04/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
27/04/2023 26/04/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
19/04/2023 18/04/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
28/03/2023 27/03/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
20/03/2023 17/03/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
14/03/2023 13/03/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
13/03/2023 06/03/2023 下載XLS/下載CSV 加入: 35
更改觸發門檻: 29
刪除: 28
07/02/2023 01/02/2023 下載XLS/下載CSV 刪除: 1
02/02/2023 01/02/2023 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
01/02/2023 20/01/2023 下載XLS/下載CSV 刪除: 2
26/01/2023 16/01/2023 下載XLS/下載CSV 更改觸發門檻: 2
23/12/2022 19/12/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 2
05/12/2022 28/11/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 3
11/11/2022 09/11/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
01/11/2022 31/10/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
24/10/2022 21/10/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
17/10/2022 11/10/2022 下載XLS/下載CSV 更改觸發門檻: 2
03/10/2022 30/09/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
16/09/2022 09/09/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 2
15/09/2022 15/09/2022 下載XLS/下載CSV 更改觸發門檻: 2
07/09/2022 06/09/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 24
更改觸發門檻: 23
刪除: 14
25/08/2022
24/08/2022
下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
19/08/2022 12/08/2022 下載XLS/下載CSV 刪除: 1
15/08/2022 09/08/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 2
05/08/2022 04/08/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
01/08/2022 25/07/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 1
29/07/2022 28/07/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
11/07/2022 04/07/2022 下載XLS/下載CSV 更改觸發門檻: 2
刪除: 7
04/07/2022 30/06/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
27/06/2022 24/06/2022
下載XLS/下載CSV
更改名稱: 1
27/06/2022 21/06/2022 下載XLS/下載CSV 刪除: 1
22/06/2022 21/06/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
13/06/2022 06/06/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 1
10/06/2022 06/06/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 2
31/05/2022 30/05/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
03/05/2022 26/04/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 11
28/04/2022 26/04/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
28/04/2022 21/04/2022 下載XLS/下載CSV 刪除: 1
19/04/2022 12/04/2022 下載XLS/下載CSV 更改觸發門檻: 2
18/03/2022 14/03/2022 下載XLS/下載CSV 加入: 2
07/03/2022
02/03/2022
下載XLS/下載CSV
加入: 29
更改觸發門檻: 19
刪除: 12
11/02/2022
10/02/2022
下載XLS/下載CSV
更改名稱: 1
27/01/2022
26/01/2022
下載XLS/下載CSV
更改名稱: 1
24/01/2022
21/01/2022
下載XLS/下載CSV
更改名稱: 1
13/01/2022
12/01/2022
下載XLS/下載CSV
更改名稱: 1
06/01/2022 05/01/2022 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
30/12/2021 23/12/2021 下載XLS/下載CSV 刪除: 1
22/12/2021 21/12/2021 下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1
20/12/2021 10/12/2021 下載XLS/下載CSV 刪除: 1
09/12/2021
02/12/2021
下載XLS/下載CSV
刪除: 1
06/12/2021
01/12/2021  下載XLS/下載CSV
加入: 3
17/11/2021
16/11/2021
下載XLS/下載CSV
更改英文名稱: 1
30/09/2021
29/09/2021
下載XLS/下載CSV
更改名稱: 1
20/09/2021
19/09/2021
下載XLS/下載CSV
更改英文名稱: 1
09/09/2021
08/09/2021
下載XLS/下載CSV
更改中文名稱: 1
06/09/2021 30/08/2021 下載XLS/下載CSV 加入: 17
更改觸發門檻: 27
刪除: 22
26/08/2021 19/08/2021 下載XLS/下載CSV 加入: 1
05/08/2021
04/08/2021
下載XLS/下載CSV
更改中文名稱: 1
21/07/2021
14/07/2021  下載XLS/下載CSV
加入: 1
12/07/2021
05/07/2021
下載XLS/下載CSV
刪除: 3 
24/06/2021
17/06/2021
下載XLS/下載CSV
刪除: 1
11/06/2021
04/06/2021
下載XLS/下載CSV  加入: 1
07/06/2021
31/05/2021
下載XLS/下載CSV
加入: 4
15/04/2021
08/04/2021
下載XLS/下載CSV
加入: 1
09/04/2021
01/04/2021
下載XLS/下載CSV
加入: 1
15/03/2021
08/03/2021
下載XLS/下載CSV
加入: 36
更改觸發門檻: 39
刪除: 29
23/02/2021
16/02/2021
下載XLS/下載CSV
加入: 1
22/12/2020
15/12/2020
下載XLS/下載CSV
加入: 1
15/12/2020
08/12/2020
下載XLS/下載CSV
刪除: 1
14/12/2020
07/12/2020
下載XLS/下載CSV
刪除: 1
07/12/2020 30/11/2020
下載XLS/下載CSV
加入: 7
23/11/2020 16/11/2020
下載XLS/下載CSV
加入: 1
29/10/2020 29/10/2020 下載XLS/下載CSV 更改中文名稱: 1
27/10/2020
23/10/2020
下載XLS/下載CSV
更改名稱: 1 
22/09/2020
21/09/2020
下載XLS/下載CSV
加入: 1  刪除: 1
更改名稱: 1 

18/09/2020 18/09/2020  下載XLS/下載CSV 更改名稱: 1 
07/09/2020
31/08/2020
 下載XLS/下載CSV

加入: 32
更改觸發門檻: 31
刪除: 23

30/07/2020 29/07/2020 下載XLS /下載CSV 更改英文名稱: 1
27/07/2020  23/07/2020  下載XLS /下載CSV 加入: 1
20/07/2020  13/07/2020  下載XLS /下載CSV 刪除: 1
06/07/2020  02/07/2020  下載XLS /下載CSV 加入: 1
03/07/2020  02/07/2020  下載XLS /下載CSV 更改名稱: 1 
26/06/2020 23/06/2020 下載XLS /下載CSV 加入: 1  
24/06/2020 23/06/2020 下載XLS /下載CSV 更改名稱: 1
19/06/2020 17/06/2020 下載XLS /下載CSV 刪除: 1
18/06/2020 17/06/2020 下載XLS /下載CSV 更改名稱: 1
10/06/2020 09/06/2020 下載XLS /下載CSV 更改名稱: 1
18/05/2020 15/05/2020 下載XLS /下載CSV 刪除: 1
11/05/2020 04/05/2020 下載XLS /下載CSV 優化市場波動調節機制 
09/03/2020 02/03/2020 下載XLS /下載CSV 加入: 1  刪除: 2 
09/12/2019  02/12/2019  下載XLS /下載CSV 加入: 1  刪除: 2
09/09/2019  02/09/2019  下載XLS /下載CSV 加入: 3  刪除: 5
17/06/2019  10/06/2019  下載XLS /下載CSV 加入: 4  刪除: 5 
11/03/2019
04/03/2019
下載XLS /下載CSV
加入: 2  刪除: 2
10/12/2018 03/12/2018 下載XLS /下載CSV 加入: 1  刪除: 1
10/09/2018 03/09/2018 下載XLS /下載CSV 加入: 1  刪除: 2 
04/06/2018  28/05/2018 下載XLS /下載CSV 加入: 1  刪除: 2 
05/03/2018 28/02/2018 下載XLS /下載CSV 加入: 5  刪除: 2
04/12/2017 27/11/2017 下載XLS /下載CSV 加入: 3  刪除: 3
23/11/2017 17/11/2017 下載XLS /下載CSV 加入: 1 
20/09/2017 19/09/2017 下載XLS /下載CSV 更改名稱: 1